Transition Management
Mensen willen graag veranderen als duidelijk is waarom het moet, waarheen het moet en welke weg er te volgen is... lees meer >>
 Interim Management
De interim manager staat vaak bekend als iemand die impopulaire maatregelen treft, maar dat is niet altijd het geval... lees meer >>
Mediation
Wat is het geheim van mediation? Waarom is een mediator soms nodig en lukt het dan wel om tegenstrijdige belangen te verenigen?...lees meer >>
 Public Affairs
Public affairs is een vakgebied dat nu reeds een aantal decennia bestaat. Bakermat van de public affairs zijn de Verenigde Staten... lees meer >>
 Business Development
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 52-86% van alle organisaties op zoek is naar nieuwe klanten en markten: new business... lees meer >>

Business Development

De tijd van automatisch jaarlijkse toenemende rendementen op bestaande business is voorbij. Markten veranderen in hoog tempo. Nieuwe spelers brengen nieuwe regels in het spel. Overheden verzetten de bakens. Toezichthouders zetten zaken op scherp. Klanten worden kritischer en wisselen gemakkelijker tussen aanbieders. Hoe blijft u in zo'n omgeving succesvol? Business Development is daarbij een cruciale factor. Met een goede aanpak verbindt u alertheid op nieuwe ontwikkelingen en kansen aan planmatige analyse, uitvoering en resultaatbewaking.

Hoe speelt uw onderneming in op veranderingen in de omgeving? Hoe kan uw organisatie succesvol concurreren in deze dynamische economie? Hoe kunt u nog groei realiseren? Verhevigde concurrentiekrachten dwingen bedrijven sneller en krachtiger te handelen dan voorheen. Zonder business development zijn de overlevingskansen in tijden van hyperconcurrentie nihil.

U bent op zoek naar suggesties die u net dat zetje geven om de groeimogelijkheden van uw organisatie te vergroten. Niet alleen concepten of theorieën over business development, maar ook de toepassing van concrete tools voor business development hebben uw interesse. U wilt weer voorsprong krijgen en behouden in plaats van de concurrentie te volgen. Wij helpen u daarbij.

Mediation bij het oplossen van conflicten in het bedrijfsleven, werkt dat?...lees meer >>
 

Organisatiecultuur leeft voort doordat nieuwkomers zich aan de bestaande cultuur conformeren.... lees meer >>