Transition Management
Mensen willen graag veranderen als duidelijk is waarom het moet, waarheen het moet en welke weg er te volgen is... lees meer >>
 Interim Management
De interim manager staat vaak bekend als iemand die impopulaire maatregelen treft, maar dat is niet altijd het geval... lees meer >>
Mediation
Wat is het geheim van mediation? Waarom is een mediator soms nodig en lukt het dan wel om tegenstrijdige belangen te verenigen?...lees meer >>
 Public Affairs
Public affairs is een vakgebied dat nu reeds een aantal decennia bestaat. Bakermat van de public affairs zijn de Verenigde Staten... lees meer >>
 Business Development
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 52-86% van alle organisaties op zoek is naar nieuwe klanten en markten: new business... lees meer >>

Interim management

Interim management is in ons land een relatief nieuw fenomeen, dat sinds begin jaren negentig zijn intrede maakte. Er bestaat nog altijd verwarring rond de taken van de interim manager. Hij is niet alleen de crisismanager die van bedrijf tot bedrijf snelt om brandjes te blussen. Het takenpakket van de interim manager is gevoelig uitgebreid. Ondernemingen schakelen een interim manager in om een afwezige leidinggevende te vervangen, veranderingen in goede banen te leiden, projecten te coördineren of nieuwe activiteiten op te starten.

Spreek over interim management en iedereen denkt onmiddellijk aan crisismanagement. Dat is ook logisch, want interim management heeft zijn wortels in crisismanagement. Een interim manager springt tijdelijk in als algemeen directeur en probeert zo snel mogelijk de brandjes te blussen. Vandaag is een crisissituatie niet meer de belangrijkste reden om een interim manager in te schakelen. Het takenpakket van de interim manager is gevoelig uitgebreid. Wanneer schakelen ondernemingen een interim manager in? Dat kan bijvoorbeeld in het kader van overbruggingsmanagement gebeuren. De interim manager vervangt iemand die voor langere tijd afwezig zal zijn, bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap of vertrek uit het bedrijf. Hij neemt de plaats van de lege stoel in totdat er een definitieve oplossing gevonden is. Door overbruggingsmanagement slaagt het bedrijf erin om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Wij voeren al meer dan tien jaar interim management opdrachten uit.

Veranderingen

Bedrijven doen ook beroep op een interim manager wanneer ze een bepaalde expertise niet in huis hebben. Stel dat een onderneming een nieuwe commerciële afdeling wil opzetten of de verkoop wil verbeteren. Een interim manager met ervaring in marketing kan zijn kennis overdragen aan de medewerkers van het bedrijf, zodat zij die taak kunnen overnemen.

Er is ook een rol weggelegd voor interim managers om speciale projecten te leiden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld de interim manager vragen om een logistiek project te begeleiden of zijn ervaring aan te wenden in buitenlandse projecten. De interim manager kan het bedrijf helpen bij de exportactiviteiten of de ondernemingen begeleiden bij het opzetten van een productievestiging in Oost-Europa of China.

De interim manager kan ook ingezet worden om structurele veranderingen door te voeren. Vaak gaat het om acties die het management liever zelf niet doet, zoals fusies, overnames, herstructureringen of beleidswijzigingen. Aangezien de interim manager een buitenstaander is, kan hij makkelijker drastische maatregelen nemen die vaak onpopulair zijn. Crisismanagement behoort ook tot die veranderingsprocessen.

 

Mediation bij het oplossen van conflicten in het bedrijfsleven, werkt dat?...lees meer >>
 

Organisatiecultuur leeft voort doordat nieuwkomers zich aan de bestaande cultuur conformeren.... lees meer >>