Transition Management
Mensen willen graag veranderen als duidelijk is waarom het moet, waarheen het moet en welke weg er te volgen is... lees meer >>
 Interim Management
De interim manager staat vaak bekend als iemand die impopulaire maatregelen treft, maar dat is niet altijd het geval... lees meer >>
Mediation
Wat is het geheim van mediation? Waarom is een mediator soms nodig en lukt het dan wel om tegenstrijdige belangen te verenigen?...lees meer >>
 Public Affairs
Public affairs is een vakgebied dat nu reeds een aantal decennia bestaat. Bakermat van de public affairs zijn de Verenigde Staten... lees meer >>
 Business Development
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 52-86% van alle organisaties op zoek is naar nieuwe klanten en markten: new business... lees meer >>

Mediation

Mediation is een vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR is de verzamelnaam voor een aantal procedures waarbij de betrokkenen zelf een geschil oplossen zonder dat een derde een oplossing oplegt.

Mediation is een gestructureerd onderhandelingsproces onder leiding van een onafhankelijke mediator. Partijen zoeken onder begeleiding van een neutrale derde naar een oplossing voor hun geschil.
Tijdens de mediation houdt het management de controle over en de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing voor het geschil. Mediation kan ook zeer goed ingezet worden in een stadium voordat een concreet conflict geëscaleerd is. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van een onderhandelingsproces. En zelfs als het geschil al is voorgelegd aan de rechter of arbiter, kan mediation alsnog een rol spelen.
Het is geschikt voor het oplossen van externe commerciële geschillen én van interne conflicten bijvoorbeeld in arbeidsrelaties. Lees meer over mediaton in de Bouwsector ... Lees meer >>

Mediation bij het oplossen van conflicten in het bedrijfsleven, werkt dat?...lees meer >>
 

Organisatiecultuur leeft voort doordat nieuwkomers zich aan de bestaande cultuur conformeren.... lees meer >>