Transition Management
Mensen willen graag veranderen als duidelijk is waarom het moet, waarheen het moet en welke weg er te volgen is... lees meer >>
 Interim Management
De interim manager staat vaak bekend als iemand die impopulaire maatregelen treft, maar dat is niet altijd het geval... lees meer >>
Mediation
Wat is het geheim van mediation? Waarom is een mediator soms nodig en lukt het dan wel om tegenstrijdige belangen te verenigen?...lees meer >>
 Public Affairs
Public affairs is een vakgebied dat nu reeds een aantal decennia bestaat. Bakermat van de public affairs zijn de Verenigde Staten... lees meer >>
 Business Development
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 52-86% van alle organisaties op zoek is naar nieuwe klanten en markten: new business... lees meer >>

Public Affairs

Public affairs is een vakgebied dat nu reeds een aantal decennia bestaat. Bakermat van de public affairs zijn de Verenigde Staten. Hier is zowel het vakgebied als ook de beroepsgroep ver ontwikkeld en uit dit land komen vaak ook de meeste nieuwe ontwikkelingen en trends. In Nederland heeft public affairs zich met name in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw ontwikkeld. De ontwikkeling in Nederland, mede ondersteund en gestimuleerd door de Beroepsvereniging voor Public Affairs, blijft zich nog steeds voortzetten, zo ook op wetenschappelijk gebied.

Public Affairs is een vakgebied dat nog steeds volop in ontwikkeling is en er bestaan dan ook verschillende definities van het begrip 'public affairs'. De Beroepsvereniging voor Public Affairs verstaat onder public affairs: 'Het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming, op veranderingen in de maatschappij en in de publieke opinie, die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie'.

Public affairs wordt veelal geassocieerd met (alleen) politieke lobby. In de visie van de Beroepsvereniging voor Public Affairs maakt de lobby 'slechts' onderdeel uit van de public affairs activiteiten. Met lobby wordt bedoeld: het geheel van rechtmatige acties dat wordt ondernomen om de (politieke en ambtelijke) besluitvorming te beïnvloeden. Pogingen om wet- en regelgeving en het algehele overheidsbeleid te beïnvloeden zijn de meest voor zich sprekende voorbeelden. Maar lobby wordt ook gebruikt voor het verkrijgen van overheidssubsidies, vergunningen, licenties en registraties.

Het gehele stategische proces dat bij public affairs komt kijken, bestaat uit verschillende stappen. Zo scant de public affairs beoefenaar zijn of haar omgeving, doet hij of zij onderzoek naar bestaande maar ook toekomstige wet- en regelgeving, analyseert de verschillende belangen en machtsverhoudingen, formuleert inhoudelijke boodschappen en brengt die boodschappen actief over op derde partijen die betrokken zijn bij het bewuste onderwerp. Tevens monitort de public affairs beoefenaar de in het proces optredende wijzigingen en past waarnodig het proces aan. Public affairs beoefenaars aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Public Affairs voeren deze en andere public affairs activiteiten uit volgens de in het handvest neergelegde gedragscode.

 

Mediation bij het oplossen van conflicten in het bedrijfsleven, werkt dat?...lees meer >>
 

Organisatiecultuur leeft voort doordat nieuwkomers zich aan de bestaande cultuur conformeren.... lees meer >>