Transition Management
Mensen willen graag veranderen als duidelijk is waarom het moet, waarheen het moet en welke weg er te volgen is... lees meer >>
 Interim Management
De interim manager staat vaak bekend als iemand die impopulaire maatregelen treft, maar dat is niet altijd het geval... lees meer >>
Mediation
Wat is het geheim van mediation? Waarom is een mediator soms nodig en lukt het dan wel om tegenstrijdige belangen te verenigen?...lees meer >>
 Public Affairs
Public affairs is een vakgebied dat nu reeds een aantal decennia bestaat. Bakermat van de public affairs zijn de Verenigde Staten... lees meer >>
 Business Development
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 52-86% van alle organisaties op zoek is naar nieuwe klanten en markten: new business... lees meer >>

Enkele referenties Poolen Organisatieadvies b.v.

06-2004 tot 03-2005
Organisatie adviseur VBW-Asfalt Zoetermeer

01-2005 tot 2009
Adviseur College van B&W Geldermalsen

03-2005 tot 05-2006
Regiodirecteur a.i. Ballast-Nedam Bouw en Ontwikkeling Nieuwegein Woningbouw, Utiliteitsbouw en Projectontwikkeling in Groningen, Friesland en Drenthe

03-2005 tot 12-2007
Directeur De Blauwestad C.V. Winschoten Gebiedsontwikkeling 1500ha/1500 woningen /800ha water
Winnaar "De Gouden Piramide" 2005 (Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap)

11-2005 tot 04-2006
Ballast-Nedam Grond en Wegen Nieuwegein Adviseur inzake oprichting Landelijk Asfaltbedrijf

05-2006 tot 02-2007
Regiodirecteur a.i. Ballast-Nedam Bouw en Ontwikkeling Nieuwegein Woningbouw, Utiliteitsbouw en Projectontwikkeling in Overijssel, Gelderland en Noord Brabant (ged.)

01-2007 tot 12-2007
Directieadviseur Bouwbedrijf Lont b.v. St.Annaparochie

03-2007 tot 08-2007
Regiodirecteur a.i. BAM Wegen Utrecht Infrastructurele werken Limburg en Brabant (ged.)

09-2007 tot 10-2011
Alliantiemanager N201 Infrastructureel werk (100 milj.) iov Heijmans-BosKalis-Prov.Noord Holland
Winnaar Betonprijs 2011

05-2008 tot 01-2009
Alg.Directeur a.i. Traffic Service Nederland b.v. Oss Landelijk opererend bedrijf in tijdelijke verkeersvoorzieningen.

04-2008 tot 10-2008
Adviseur BleekerBouw Bolsward Woningbouw, Utiliteitsbouw en projectontwikkeling directie ondersteuning in opvolgingstraject

01-2009 tot 10-2010
Regio directeur a.i. DuraVermeer Infra B.V. regio Oost Infrastructurele werken in geheel Oost Nederland

12-2009 tot 04-2010
Lid Stuurgroep tender SAAL-Oost en West DuraVermeer Infra B.V. Grote Projecten.

10-2010 tot 02-2012
Directeur a.i. DuraVermeer Deelnemingen B.V.

04-2012 tot 03-2017
Projectmanager Ruimte voor de Waal (358 milj.) iov Gem. Nijmegen / RWS-PDR
Winnaar Nederlandse Bouwpluim 2015
Winnaar Betonprijs 2015
Winnaar Nederlandse Bouwprijs 2017
Winnaar Maaskant Prijs 2018

09-2013 tot 12-2015
Lid stuurgroep Buitenring Parkstad Limburg (441 milj.) iov Prov. Limburg

12-2013 tot 12-2018
Procesmanager ruimte voor de rivier Zwolle iov Waterschap Groot Salland aannemerscombinatie Van Den Biggelaar-Ploegam

05-2015 tot 01-2016
Alliantiemanager Stichtse Alliantie iov TenneT-Joulz - bouw trafostation 380/150kV

05-2016 tot 12-2017
Procesmanager Kaderrichtlijn Water IJssel i.o.v.
Waterschap Vallei & Veluwe aannemerscombinatie
Van den Biggelaar-Ploegen

05-2016
Lid R.v.D. Spuiforum O.C.C. Den Haag
i.o.v. gemeente Den Haag - Cadanz

01-2010
Lid Raad van Arbitrage voor de Bouw
Lid Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst

07-2017 tot 07-2018
adj. directeur a.i. Dura Vermeer Infra Oost
Infra- en Civiele werken in geheel Oost-Nederland

01-2018
Vz R.v.C. Palladio Den Haag

01-2018
Lid RvA Infrascoop Cuijk

07-2018 tot 03-2019
alg. directeur a.i. Traffic Service Nederland b.v. Oss
Landelijk opererend bedrijf in tijdelijke verkeersvoorzieningen
en permanente bebording

Mediation bij het oplossen van conflicten in het bedrijfsleven, werkt dat?...lees meer >>
 

Organisatiecultuur leeft voort doordat nieuwkomers zich aan de bestaande cultuur conformeren.... lees meer >>