Transition Management
Mensen willen graag veranderen als duidelijk is waarom het moet, waarheen het moet en welke weg er te volgen is... lees meer >>
 Interim Management
De interim manager staat vaak bekend als iemand die impopulaire maatregelen treft, maar dat is niet altijd het geval... lees meer >>
Mediation
Wat is het geheim van mediation? Waarom is een mediator soms nodig en lukt het dan wel om tegenstrijdige belangen te verenigen?...lees meer >>
 Public Affairs
Public affairs is een vakgebied dat nu reeds een aantal decennia bestaat. Bakermat van de public affairs zijn de Verenigde Staten... lees meer >>
 Business Development
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 52-86% van alle organisaties op zoek is naar nieuwe klanten en markten: new business... lees meer >>

Transition Management - Verandermanagement

Misschien de belangrijkste eigenschap van leiders is dat ze medewerkers bereid vinden om onbekende nieuwe wegen in te slaan. Dat zij hen achter zich vinden wanneer verandering noodzakelijk is. En dat ze in staat zijn die veranderingen succesvol door te voeren. Want alleen leiders krijgen mensen zover dat ze mee willen. Mensen willen graag veranderen als duidelijk is waarom het moet, waarheen het moet en welke weg er te volgen is.

Ons bureau heeft ruime ervaring met veranderingsprocessen. Wij hebben in vele organisaties veranderingen van beleid mogen invoeren. Veranderen van richting binnen een organisatie is een ingrijpend proces waarbij wantrouwen, geen duidelijke doelstellingen, geen overeenstemming over de te volgen strategie en slechte bedrijfsresultaten een rol spelen. Wanneer je als interim manager wordt ingezet om een organisatie te veranderen zijn dit in algemene zin de actoren waar je mee te maken hebt.

Om veranderingen plaats te kunnen laten vinden moet er binnen de organisatie een klimaat geschapen worden dat ontvankelijk is voor verandering en waarin gerechtvaardigd wordt dat de verandering plaats moet vinden. Ons bureau beschikt over de vaardigheid om verandering te kunnen realiseren. Wij stellen daartoe een veranderingsagenda op waarin niet alleen de richting van de organisatie wordt vastgelegd maar ook de noodzakelijk visioenen en waarden

Soms worden wij ingezet om een directielid of manager te vervangen, maar ook naast de directie of het management, om te ondersteunen in het veranderingsproces. Als directeur of manager kan het fijn zijn om iemand naast je te hebben die je helpt te formuleren waar je werkelijk heen wilt met de organisatie. Veranderen of niet, het is belangrijk om als MT of directie consistent te zijn in een uitgesproken visie enerzijds en houding en gedrag anderzijds. Wij helpen u daarbij.

 

Mediation bij het oplossen van conflicten in het bedrijfsleven, werkt dat?...lees meer >>
 

Organisatiecultuur leeft voort doordat nieuwkomers zich aan de bestaande cultuur conformeren.... lees meer >>